Skip to main content

Betong og naturstein

Her har vi bygd uteområde rundt et helt nytt hus, med en kobinasjon av betongheller og naturstein.

Betonghellene er gangbaneheller i format 60x60 cm, som er lagt som tråkkheller, altså med større avstand enn ved vanlig hellelegging.

Rundt hellen er det fylt med elvestein/kulestein fra Langebrekke grustak i Mysen. Som ramme rundt elvesteinen er det satt storgatestein av granitt.

I alle trappene er det brukt trinn av massiv granitt. I den buede eseltrappa er stilen fra hagen videreført, med bruk av tråkkheller i betong, tråkkheller av granitt, og oppfylling mellom med elvestein.