Skip to main content

Litt om Uteanlegg AS

Uteanleggs opprinnelse går tilbake til 1998/1999, da Erlend Høyem og Arne Aas på hver sin kant startet for seg selv som anleggsgartnere.

I år 2000 begynte de å samarbeide om noen felles prosjekter, men fortsatt drev de formelt sett hvert sitt enkeltpersonforetak. Slik skulle det også fortsette i noen år framover. 

I 2005 ble samarbeidet formalisert ved stiftelsen av Høyem & Aas Uteanlegg AS, og for første gang var de to anleggsgartnermesterne samlet i én og samme bedrift. 

Siden starten i 2005 har bedriften vokst og fått flere ansatte, og flere milepæler er passert underveis. I 2005 ble navnet forkortet og endret til dagens Uteanlegg AS, og i 2012 kom Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS inn som eier av 56 % av bedriften.

I 2020 endret eierstrukturen seg på nytt, da Kaare Mortensen Oslo/Akershus solgte seg ut. De to gründerne kjøpte seg opp i selskapet igjen, samtidig som ytterligere to ansatte kom inn som medeiere.

I dag teller Uteanlegg 22 ansatte, og har en årlig omsetning på 40-45 millioner kroner. Blant de ansatte finner man blant annet tre anleggsgartnermestere, alltid minst én lærlingog en rekke dyktige fagarbeidere. Uteanlegg er også godkjent Miljøfyrtårn-bedrift. 

Våre arbeidsområder deler seg inn i tre hovedgrupper; prosjekt, privat og vedlikehold. Prosjektavdelingen utfører store nyanleggsjobber, for eksempel ved store boligbyggingsprosjekter eller i forbindelse med industribygg. Privatavdelingen utfører større og mindre nyanleggsoppdrag i private hager og gårdsplasser. For begge disse avdelingene omfatter prosjektene som regel både arbeid med den «grå» delen av faget, for eksempel kanter, murer og belegg av stein, men også den «grønne» delen, med blant annet plen og planter. 

Vedlikeholdsavdelingen driver med skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg for en rekke ulike aktører, alt fra eiendomsselskaper til privatpersoner. Her tilbys blant annet plenklipping, beskjæring, plantestell og luking. I tillegg tilbyr Uteanlegg vintervedlikehold, med snøbrøyting, strøing og feiing hos både offentlige og private kunder.