Fagprøve for Trond Martin Wiersholm

 

01.06.2012

 

 Fagprøven utføres på Rød gård fra fredag 01.06.12 kl 1200 til fredag 08.06.12 kl 12.

  1. Det skal lages en gangsti fra gårdsplass hovedhus opp til veien. Denne sti skal ligge i samme nivå som plen. Det skal plantes hekk på en side og legges ferdigplen inn mot den andre siden. Det skal også plantes et lite bed ned mot gårdsplass. Kandidaten skal anlegge ca den halve stien.
  2. Det skal lages en mur av 40x40 Indisk granitt i fallende lengder. Denne mur skal fungere som omramming for søppelkasser. Kandidaten skal kun sette opp det første skift.
  3. Plantefelt som ligger ved gårdsplass, skal beskjæres.
  4. Det skal utarbeides en enkel vedlikeholdsplan.

Alle elementer skal utføres etter Norsk Standard 3420.

VI ønsker Trond Martin Lykke til.

UTEANLEGG AS
Holterveien 4B
1440 Drøbak
Ås 29.05.12
FAGPRØVE FOR TROND MARTIN WIERSHOLM
antall enh.pris sum
Post 1 Grunnarbeider
Alt grunnarbeid er utført før kandidaten starter på prøven. Fundamentet ligger 20 cm under ferdig høyde. Vekstjord blir tilført, men kandidaten må regne med å suppilere. Alle høyder står på tegningner.
_
Sum post
Post 2 Kanting med Storgatestein
Det skal settes 1 rekke av brukt storgatestein i jordfuktig betong B 30. Det skal settes 1 rekke på begge sider av stien. Se tegning. Fuges med betong. 12 lm
Sum post
Post3 Belegg av smågatestein
Det skal settes brukt smågatestein i rettsetting på tvers av gangretning. Det må tas hensyn til sortering av stein for å forme buen. Settes i 2-6 korning, men knase fuger. Fuges med 2-6 korning 70 % av høyden, og avmettes steinmel 0-4. 7 m2
Sum post
Post 4 Planting
Det skal plantes hekk på ene siden av stien, og i et bed på andre siden av stien.
NR 4. Fagus sylvatica, Vanlig Bøk. 21 stk
NR 2 .Chamaecyparis pisifera `Filifera`, Ertesypress 1 stk
NR 3. Juniperus squamata `Blue Carpet` Blåeiner 5 stk
Sum post
Post 5 Plen
Det skal legges ferdigplen på andre siden av stien. Ferdigplen skal tilsluttes eksisterende plen ved å skjære en jevn kant paralelt med stien.Skal legges i samme høyde som storgatestein og tilpasses i mot eksisterende plen. 6 m2
Sum post
Post 6 Mur
Det skal settes opp en mur av 40x40 granittblokker i fallende lengder. Denne mur skal bli omramming for søppel containere. Kandidaten skal sette opp 1 skift av totalt 2 skift. Mur skal monteres på en pute av singel, med knase fuger. Kandidaten må legge ut singelputa selv. 5 lm
Sum post
Post 7Beskjæring
Byggherre ønsker en lett beskjæring av busker i bed ved gårdsplass.
Sum post
Post 8Vedlikeholdsplan
Byggherre ønsker en enkel vedlikholdsplan for belegg i stien, planting, og for plenarealet. Denne skal settes opp fra overtagelse av anlegget og ut det første året.
Sum post
Post 9
Sum post
Total
+ 25 % mva.
Total inkl. mva.
Med vennlig hilsen
Arne Aas
Anleggsgartnermester