Prosjekt: Schouskvartalet
År: 2008-2010
Byggherre/LARK: KLP Eiendom/Sundt og Thomassen AS
Kostnad: ca 13 mill
Vår rolle i prosjektet: Hovedentreprenør og hovedbedrift for HMS
Beskrivelse: Full rehabilitering av utomhusareal, totalt 8700 kvm. Alt arbeid med landskap og graving samt koordinering av VA og EL.
Prosjekt: Hersleb VGS
År: 2013
Byggherre/LARK: Undervisningsbygg Oslo KF/Norconsult
Kostnad: ca 4,2 mill kr
Vår rolle i prosjektet: Underentreprenør utomhus
Beskrivelse: Opparbeidelse av skolegård
Prosjekt: Thomas Heftyes plass
År: 2011
Byggherre/LARK: Bymiljøetaten Oslo kommune/Grindaker AS
Kostnad: ca 2,7 mill
Vår rolle i prosjektet: Hovedentreprenør
Beskrivelse: Grunnarbeid, ca 750 kvm granittbelegg, trapper, murer, vegetasjon og elektro
Prosjekt: Bjørnheim Borettslag
År: 2013-2014
Byggherre/LARK: Bjørnheim Brl/Ingeniør Knut Kløve
Kostnad: ca 13,5 mill kr
Vår rolle i prosjektet: Hovedentreprenør
Beskrivelse: Bjørnheim borettslag består av 260 leiligheter fordelt på blokker og rekkehus. De har nylig oppgradert alle fasadene på bygg, og nå står uteområdene for tur. Vi skal bl.a legge 1500-2000kvm betongheller, oppgradere 6-7000kvm grøntareal og montere levegger, gjerder og lekeplasser.

Prosjekt:Drøbaksbadet og Frognhallen
År: 2016-2017
Byggherre/LARK: Hent
Kostnad: ca 260 mill kr.

Areal: 6500 kvadratmeter
Vår rolle i prosjektet: Entreprenør
Beskrivelse: Frogn kommune har besluttet å bygge svømmeanlegg og rehabilitere eksisterende Frognhall. I tillegg skal utomhusareal opparbeides iht. utomhusplan. Vi utfører utomhus våren 2017, mens graving under svømmehallen blir utført høsten 2016 og ut i 2017.