Miljøfyrtårn

Vi har nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift!

Dette har vært og er en spennende prosess i samarbeid med Andersen Miljø Konsult, som har resultert i full gjennomgang av hele bedriften. Vi arbeider med vår påvirkning av ytre miljø, vårt arbeidsmiljø, energiforbruk, transport og logistikk, utslipp, HMS system med mere. Vi har spesielt fokus på transport og avfallshåndtering.

For mere informasjon om Miljøfyrtårn se: www.miljofyrtarn.no