FAGPRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET

Ingrid Victoria Halvorsen

Sted: Høilundveien 11, Drøbak

Beskrivelse av utførende arbeid

 Kandidaten skal ved prøvestart fremlegge:

·         Fremdriftsplan for arbeidet m/hvilke dager hjelpemann skal brukes

·         Liste over maskiner, verktøy og utstyr

·         Material-liste

Prøvenemnda legger i sin vurdering i tillegg vekt på:

·         Orden på arbeidsplassen

·         Ressursbruk/miljø

·         Samarbeid/arbeidsmiljø

·         Bruk av verneutstyr

Prøven skal starte på ferdig fundament.

Høyder tar utgangspunkt i at høydeflis på husvegg er +/- 0-

Post

NS-kode

Beskrivelse

Enh

Mengde

1

F54.32

AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Overflateavvik +- 20 m.m

Type masse: Subus 0 – 20 m.m

Undergrunn for naturstein planeres og formes etter ønsket form på sitteplass. Området komprimeres.

 

 

 

2

K22.210

UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Type: Bruddskifer

Leggemønster: Bue mønster med jevne smale fuger

Settelag: Settesingel, lag 2-4 mm

Fugebredde: 10-20 mm

Fugemasse: steinmel 0-4 mm

Radius: 140 cm

Form: Sirkel

Høyde: ….

 

M2

Ca 6 m2

3

K41.121

TERRENGTRAPP AV MURTE TRINN AV NATURSTEIN PÅ SETTELAG AV LØSMASSE

Bergart inntrinn: Indisk smågatestein 9/11

Bergart opptrinn: Indisk kantstein 8/25

Dimensjon trapp: Bredde 80 cm, inntrinn 43 cm og opptrinn 16 cm

Monteringsmetode:

-          Kantstein/opptrinn monteres i betong

-          Smågatestein i inntrinn monteres i betong

Fugespesifikasjon: Smågatestein i inntrinn fuges med fuktig betong.

Fall: Inntrinn skal ha fall på 1 cm pr. trinn

Høyde: Forkant 1. trinn…..

 

 

 

4

K12.3251

JORDFORBEDRING MED GJØDSLING

Type: Fullgjødsel 12-4-18

Mengde: Tilsvarende 30 kg/daa

Planteslag: Ferdigplen og plantefelt

 

 

 

5

K12.3241

JORDFORBEDRING MED INNBLANDING AV KALK

Type: Granulert dolomittkalk

Mengde: 80 kg/daa

Planteslag: Ferdigplen og plantefelt

 

 

 

6

K12.2142

VEKSTJORDLAG FOR GRASPLEN

Spesielle krav: Det fylles opp med harpet matjord for å oppnå godkjent nivåer til tilstøtende elementer.

Levering: Øras kompostert matjord

Tykkelse: 10 – 15 cm

 

 

 

7

K12.2142

VEKSTJORDLAG FOR BEPLANTNING

Spesielle krav: Det fylles opp med kompostert jord opp mot tilstøtende elementer og naturlig overgang mot skog.

Levering: Øras kompostert matjord

Tykkelse: 30 cm

 

 

8

K22.210

UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER GANGSTI

Type: Skifer tråkkheller

Leggemønster: Bredder +/- 60 cm

Settelag: 2-4 mm settesingel, lag 4-8 cm

Underlag: Stabil underlagsjord

Fugebredde: 5-8 cm med gress

 

m

9

9

K15.11

LØVTRÆR NS4400

Botanisk navn: Fagus Sylvatica, Atropurpurea

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Blodbøk

Størrelse: SO 14-16 cm

Gjennomgående stamme:

 

Stk

1

10

 

K15.611

OPPSTØTTER MED TRESTOKKER

Form: Valgfri

Materiale: Trykkimpregnert

Antall stokker pr. tre: 3 stk.

Binde materiale: Kokosbånd

 

Stk.

1

11

K14.22

BRUKSPLEN AV FERDIG DYRKET GRAS

Lokalisering: Tilpasses mot fjell og skifer. Jevn stigning fra sirkel til avslutning ved grusgang.

Høyde: Legges ca. 2 cm under skifer og brostein.

 

M2

 

12

K15.120

PLANTING AV BUSKER OG STAUDER

Typer: Se egen planteliste og tegning

 

 

 

13

K15.21

BUSKER NS 4404

Botanisk navn: Spiarea – betulifolia ‘Tor’

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Bjørkebladspirea

Størrelse: 3-5 greiner, 3,5 l

Planteavstand: 70-80 m

Kandidaten regner selv ut antall på stedet

 

 

 

14

K15.21

BUSKER NS 4404

Botanisk navn: Weigela florida ‘korea’

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Roseklokkebusk

Størrelse: 3 greiner, 3,5 l

Planteavstand: 1 m

Kandidaten regner selv ut antall på stedet

 

 

 

15

K15.21

BUSKER NS 4404

Botanisk navn: Geranium sanguineum 'Max Frei'

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Storkenebb

Størrelse: CO 2l

Planteavstand: 30 cm

Kandidaten regner selv ut antall på stedet

 

 

 

16

K15.21

BUSKER NS 4404

Botanisk navn: Geranium -maccrorhizum 'Spessart'

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Storkenebb

Størrelse: CO 2l

Planteavstand: 30 cm

Kandidaten regner selv ut antall på stedet

 

 

 

17

K15.21

BUSKER NS 4404

Botanisk navn: Saxifraga arendsii

Herkomst: Norsk

Norsk navn: Hagesildre

Størrelse:

Planteavstand: 30 cm

Kandidaten regner selv ut antall på stedet

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiferplass – senterpunkt er satt ut.

Avrettingsmasse/settesand skal avrettes og evt. komprimeres av kandidaten.

Prøvenemda kan regulere mengden/omfang av de enkelte poster, slik at fagprøven totalt sett får et balansert omfang.

Hvis ikke annet er nevnt, gjelder NS 3420 for oppgaven.