Brøyting, strøing og bortkjøring av snø i Frogn kommune


Brøyting og strøing, både maskinelt og manuelt

I vinterhalvåret utfører vi brøyting og strøing både maskinelt og manuelt. Vi har i dag seks maskiner i sving, tre hjullastere og tre traktorer.

Uteanlegg AS brøyter for private, borettslag og kommune

Vi inngår brøytekontrakter for privatfolk og borettslag og brøyter og strør etter behov mellom 1. november og 15. april. I vintersesongen 2010/2011 overtok vi en rekke brøyteroder for Frogn kommune.

Bortkjøring av snø med lastebil og hjullaster

I tillegg har vi bortkjøring av snø, der vi disponerer lastebil med 20 m3 container, og hjullaster med snøskuff. Vi leverer også strøkasser for singel, som vi fyller opp ved behov.

Vi rydder snø av små og store hustak ved hjelp av lift

Ellers tar vi oppdrag med å rydde snø av mindre og større hustak, der vi har det sikringsutsyr som skal til, og lift tilgjengelig om det skulle være aktuelt.
Volvo L50B med 4,6 meter bredt u-skjær med to klappvinger på hver side som kan åpnes og lukkes. Rask og effektiv brøyting på industriområder og store parkeringsplasser.
Volvo L70 med stort u-skjær for brøyting av store parkeringsplasser.
Norvald går rundt med en Ariens håndfres der maskinene ikke kommer til.
Volvo L50 når høyt, så en får samla snøen i store hauger på en plass.
Vi rydder terrasser, trapper, hustak og lignende med snøskuff, håndskyffel eller snøspade der det skulle være nødvendig.
Volvo L50'n i fint driv.
Vi leverer strøkasser og fyller kassene opp etter behov.
Hjullaster med snøskuff til bortkjøring av snø.
Fyller containaren på lastebilen med 8 snøskuffer.
Containeren på lastebilen tar godt og vel 20 m3.