Om Uteanlegg AS


UTEANLEGG AS Eierforhold

Uteanlegg AS ble startet i 2005 etter at Anleggsgartnermesterne Arne Aas og Erlend Høyem hadde samarbeidet gjennom hvert sitt enkeltmannsforetak siden 2000. Ved stiftelsen av Uteanlegg AS i 2005 hadde Høyem og Aas 50% hver av aksjene.

Fra høsten 2012 ble Kaare Mortensen Oslo og Akershus AS eier av 56%.  Dette som et resultat av lengre tids samarbeid og en bevisst satsning mot å bli en totaltilbyder innenfor grunn og utomhusarbeider på større prosjekter.  Arne Aas og Erlend Høyem har i dag en aksjepost på 20% hver og jobber som henholdsvis prosjektleder og daglig leder i bedriften.

Se oversikt over våre ansatte her

Allsidig innen utendørs arbeid

I løpet av de 15 årene vi har drevet egen virksomhet i anleggsgartnerbransjen har firma hatt en jevn organisk vekst og vi teller i dag 23 ansatte. 

Vår forretningside er at vi skal være en totaltilbyder innen utomhus-arbeid og at vi er den foretrukne samarbeidspartner for våre kunder.

Vi har bred kompetanse innen anleggsgartnerfaget så vel på den grå som den grønne delen av faget, vi har i tillegg til anleggsgartnerdrift også i flere år drevet med vanlige grunnarbeidsjobber. 

Uteanlegg AS er i dag organisert i tre avdelinger: Vedlikehold, Privatmarked, Prosjektmarked.     

Vedlikeholdsavdelingen som teller to fast ansatte anleggsgartnere skjøtter vedlikeholdsavtaler for grøntanlegg, både anlegg vi selv har anlagt og for f.eks borettslag osv.

Privatavdelingen teller 4 faste ansatte anleggsgartnere/lærlinger og jobber for private kunder i Follo-regionen.  Privatavdelingen styres av Trond Martin Wiersholm.

Prosjektavdelingen jobber med større prosjekter og profesjonelle kunder i Akershus syd og i Stor-Oslo prosjektavdelingen styres av Arne Aas og Erlend Høyem, vi er totalt 18 egne ansatte i denne avdelingen.


Nøkkelinfo om bedriften

Vi er pr i dag 27 fast ansatte. I tillegg har vi noe innleid hjelp.
I 2014 hadde vi en omsetning på 36 millioner.

Vår fagkompetanse og yrkesstolthet er kundens trygghet. Markedsføringsbudsjettet er lavt. Godt rykte og gode referanser har ført oss dit vi er i dag.

Takket være dyktige medarbeidere med ståpåvilje og høy yrkesstolthet har vi hatt en fin vekst og har en sunn økonomi.

Eierskap i Uteanlegg AS

56% - Kaare Mortensen avdeling Oslo/Akershus AS
20% - Arne Aas Anleggsgartnermester. Stilling: Prosjektleder, faglig leder
20% - Erlend Høyem. Anleggsgartnermester. Stilling: Daglig leder
  4% - Uteanlegg AS