Prosjekt: Fagprøve for Norvald Midtrød

Sted: Høilundveien 11, 1440 Drøbak

Post 1:         Kant/løper av smågatestein på fundament av pukk.
To rekker av smågatestein settes som skille mellom ny og gammel belegningsstein og mot plantebed. Steinen settes i 2-4mm settemasse og fuges med steinmel. Vis 0 cm. Kanter som ikke låses mot annet belegg eller lignende støpes. lm 16

Post 2:         Kant av granitt 40x40 satt på fundament av pukk og tilbakefylt med pukk. Blokkene tilpasses med maks 20 m.m. fuger. Ingen synlige kilespor, radius lages på stedet. I forbindelse med fagprøven monteres og tilpasses 5 meter av denne, fra sør – vestre hjørne. Lm 5

Post 3:         Granitt kantstein 10/25
Settes på fundament av pukk. Kanstein  settes i betong og det støpes bak og armeres med 10 m.m. kamstål i bakstøpen. Det fuges med betong, sand og sement 1 : 3

Post 4:         Belegningsstein.
Herregård gråmix på fundament av 0-60 m.m. pukk. Steinen legges i settelag av 0-8 m.m. steinmel. Leggfront på tvers av kjørelengden fra plantebed i sør. I forbindelse med fagprøven legges20-30 m2. Dette ferdigstilles med tilpassing mot kanter, fuging etc.

Post 5:         Opparbeidelse av plantebed.
Tykkelse av vekstjordlaget vil variere pga de stedlige forhold. Det fylles opp med egnet plantejord fra depo (egen planteplan vil bli utarbeidet og levert i løpet av kommende uke).  m2 16

Post6:          Gressplen.
Området sør for terrasse skal opparbeides med plen, området er underplantet med underlagsjord. Det skal fylles på tilstrekkelig med vekstjord og det skal gjøres tilstrekkelig jordforbedring med kalk og gjødsel. Mengde 120/25 kg pr. da         m2      50

Generelt:  Alle høyder på tegningen skal følges dersom ikke annet er avtalt med byggherre.

Kant mellom ny og gammel belegningsstein skal ikke settes i forbindelse med fagprøven.

Det skal heller ikke storgatesteinsrenne mot grusveien.

Nedsenk ved vannkran skal kun utføres hvis det blir tid

Det er fastmerke med høyde 0 på fjellet ved inngangsparti.

 Storgatestein med vis 10 cm erstattes med kantstein 10/25.

Tegning ligg under:

http://www.firmanett.no/Customers/uteanlegg/documents/Fagproeve%20Eg/Fagproeve_Norvald.pdf

Fremdriftsplan:

 FAGPRØVE
I
ANLEGGSGARTNARFAGET 
FOR
NORVALD MIDTRØD

 

FRAMDRIFTSPLAN:

Måndag 13.08.07

Byrja med å måla meg ut frå husvegg og finna høgder og setja ut stikk og snor for setjing av to rader med smågatestein i 2-4 mm settemasse og kantstein 10/25 i jordfuktig betong B-30.

Brusflaske eller liknande som beskyttelse på stikk, sio da bur ungar der og uansett.

Bakstøyp med 10 mm kamstål bak både brostein og kantstein.

Treng hjelpemann til kantsteinsetting.

Tysdag 14.08.07

Trilla inn ca ti cm med vekstjordlag  på området der da ska såast til plen på sørsio av huset. Tromling av området både før og itte vekstjordlaget blir lagt inn. Raking, kalking, gjødsling, raking, såing, raking og tromling.

Vekstjord blir òg lagt i dei tre bedda der da skal plantast på vestsio av huset, og krafsast te og bli klargjort for planting.  Fuging av kantstein. Avretting av subbus 0-8 mm til belegningsstein. Vibrering ca 4 gongar.

Onsdag 15.08.07

Legging av beleggningsstein, tilpassing rulleskift, kapping. Fuging og vibrering om vèret tillet da.

Hjelpemann som håndlangar av belegningsstein.

Torsdag 16.08.07

Planting i skråning. Oppbinding av blodbøka.

Setta opp stikk for granittmuren. Byrja og tilpassa og hogga og heisa på plass blokkene der.

Treng hjelpemann heile dagen.

 Fredag 17.08.07

Sluttfinish på granittmuren og opprydding og ellers siste finish på anlegget.

 Mottakskontroll på planter når dei kjem: riktig planter, korrekt antall, og bra nok kvalitet.

På slutten av kvar dag so skriv eg dag/loggbok om korleis arbeidsdagen har gått..

 REISKAPSLISTA:

Anlegg:

 -         Lasar
 
-         Rettholt
 
-         Stikk
 
-         Snor
 -         Slagar
 
-         Sett-, pigg- og spor-meisel
 
-         Kiler
 
-         Settslegga
 
-         Slegga
 
-         Asfaltstryke (aluminium og tre )
 
-         Krafse
 
-         Gummislegge eller jomfru
 
-         Bøtta
 
-         Slamkost og svamp
 
-         Fugeskje og mureskje
 
-         Gummiklubbe
 
-         Krittsnor
 
-         Spett
 
-         Kost
 
-         Trillebår
 
-         Rive
 
-         Plantespade
 
-         Langt og kort vater
 
-         Målbånd
 
-         Kantsteinklyper
 
-         Plentrommel
 
-         Steinklypa
 
-         Presenning
 
-         Hammar
 
-         Spiker
 
-         Tom brusflaske eller liknande som beskyttelse på stikka
 -     Skjøteledning

 Maskiner og elektrisk verkty:

 -         Vibroplate
 -         Kompressor/Bosh bormaskin for boring og kiling av granittblokker
 
-         Vinkelslipar m/ diamant og metall/jern-blad
 
-       Hjullastar/gravar- for transport av massar, flytting av matriell og heising av granittmur.

 Personleg utsyr:

 -         Tommestokk
 
-         Kniv
 
-         Tusj
 
-         Blyant
 
-         Vernebriller
 
-         Hørselsver
 
-         Knebeskyttarar
 -    Støvmaska 

 Fyrstehjelpsskrin og brannslukkingsapparat skal vera tilgjengeleg på staden.

 
MATRIALLISTA

MATRIAL:

BESKRIVELSE:

EINING:

MENGDE:

 

Kantstein

10/25 cm

M

9

Smågatestein

10x10 cm indisk

M

25

Svensk granittblokk

40/40 cm

M

6

Vekstjord

 

M3

6

Subbus/steinmjøl

0-8 mm

M3

0,7

Korning

2-4 mm

M3

0,15

Betong

Jordfuktig B30

M3

0,7

Kamstål

10 mm

M

20

Grasfrøblanding

Spire Plenfrø Sport

Kg

0,25

Standard sement

Sekk 25 kg

Stk

1

Sand

Bøtte (20 l)

Stk

1

Pukk

16-22 mm

M3

0,8

Fullgjødsel

11-5-18

Kg

0,6

Kalk

 

Kg

2,8

Oppbindingsstaur

 

Stk

3

Oppbindingsbånd

 

M

3

Fugesand

Sekk 25 kg

Stk

4

Belegningsstein

Herregård gråmix

M2

25

Blåleddved ‘Kirke’

Lonicera caerulea ’Kirke’

Stk

6

Europabarlind ’Summergold’

Taxus baccata ‘Summergold’

Stk

2

Europabarlind ‘Repandens’

Taxus baccata ‘Repandens’

Stk

3

Syrinhortensia

Hydrangea paniculata

Stk

1

Skogbøk ‘Atropunicea’

Fagus sylvatica ’Atropunicea’

Stk

1


Så tilslutt var det innlevering av loggbok:

 

LOGGBOK

                                            FOR

 
NORVALD MIDTRØD

 
Måndag 13.08.07

 Fysste dag på fagprøven gjekk veldi greit. Da som tok lengst tid var som forventa, å få satt ut stikka riktig. Alle mål på teikninga stemmte ikkje heilt med grunnarbeidet og terrenget, men da vart kommentert i forkant og eg kunne berre gå litt utanfor det som var teikna eller gjort klart til. Og da vrei seg til på ein grei måte. Fekk satt ut brosteinsrekkene, grovsatt dei ut fysst, deretter, sikta eg litt på sving og høgder og fekk justert da bra til. Kansteinen fekk eg satt tilslutt, etter oppmåling og stikksetting. Hadde ikkje med hjelpemann, men da gjekk veldi fint utan. Jobba litt overtid på grunn av at eg ikkje fekk brukt opp betongen til klokka fira. Bakstøyping med jern og vasking av utstyr før eg tok kvelden. Nøgd med dagen og godt i gang.  Tysdag 14.08.07


            Starta dagen med å blanda te sand og sement og for å fuga kanstein. Vaska fugene og utstyret teslutt..

So va da å trilla inn jord te plenen på baksio av huset. Tromla den jorda som låg der frå før fysst. Trillla inn jord og grovplanerte og kalka og prøvde å få raka kalken godt ner i jorda, gjødsla, raka. Finplanerte og køyrte på litt meir jord der da trengtes. Tromla eit par gonga, sådde og raka frøa litt ner i jorda.

Fyllte opp bedda med jord, og vart nesten ferdig med jord i skråninga før reknet brått kom, då måtte eg berre grovplanera området mellom kanstein og brostein med subbus 0-8 mm, og få vibrert plassen før da berre vart ei suppa. Men da gjekk veldi bra. Alt gjekk veldi bra og etter planen i dag òg. Fekk dekka til plassen der da sku belegg med ein svær presening, og haugen med subbus som va igjen til finavretting.


 


Onsdag 15.08.07

             Dagen kan på ein måte oppsumerast i eit ord: regn. Men allikavel kom da meir enn dobbelst so mykje nedbør i form av regn i Bergen nett denna dagen. Nesten uforståeleg for meg der eg satt å la belegningsstein i høljregnet. Men men. Stemninga va no alikavel god og meg og håndtlangaren min for dagen, fekk tross alt lagt ned og kappa desse kvadratmetrane med belegg på ein heilt grei måte. Litt suppa og vanskli å retta av denna sunbbusen va da no, men me gjor vårt besta, og fekk etter beleggjobben òg retta av og vibrert fundamentet til granittmuren, rydda opp kapp og ellers utstyr og skrot. Alt gjekk itte da eg hadde skreve i planen min for dagen, og hadde eg fått bynnt på granittmuren so hadde eg ikkje blitt øverraska, men eg trur regnet gjor da til at eg ikkje fekk tid te meir enn å fundera og grubla litt på løysingar for muren som eg ska stabla i måro.

Torsdag 16.07.08

So kom dagen der granittmuren sku på plass. Hadde i grunnen gleda meg, men va òg litt spent på kor lang tid det ville ta. I dag va da nydli vèr, og håndlangaren kunne heldigvis køyra hjullastar og derfor heisa på plass granittblokkene te meg der eg ville ha dei. Mens eg skjerte og hogde granitt som mannen med ljåen, so vart håndlangaren min satt til fuging og vibrering av belegg, planting, fuging av brostein og litt smått ymse opprydding, mellom heisinga som da vart ein del av. Opp og ner for å få riktig høgde, greie nok fuger og riktig retning. I dag vart da nåken timar overtid for å få sett på plass heile svingen sidan eg ikkje skulle ha håndlangar på siste dag, og det er litt for vrient og tidkrevjande å få heist på plass blokkene åleina. Men planen vart gjennomført, granitten hogd, belegget fuga, og plantene satt i bakken. Veldi bra dag, og alt gjekk som det skulle, sjøl om da vart litt lengre arbeidsdag enn 8,5 timar. Men sånt e vanskeli å forutsjå når ein ska hogga granitt, enkelete stein kan ein få på plass med ein gong og andre tar det lang tid, og sio da va sving her so måtte ein jobba med kvar einaste stein i begge endar.


Hjelpemann Henrik fyller pukkfundament til mur.


Eg hogge og tilpassar granittblokkeneFredag 17.08.07

Oppbinding av blodbøk, hogging av bue og kilespor på granittmur, jord opp til granittmur, planting av Japanspirea, pukk bak granittmur, opprydding og shining av området.Sluttoppsumering:

Alt i alt ei  grei veka, der eg fekk jobba akkurat sånn som eg ville og følte da best.

E mest nøgd med at framdriftspalnen min stemmte sopass godt som an gjor.

E minst nøgd med at regnet hølja ner på plenen min og ellers når eg sku legga belegg.

Hadde i vekene før fagprøven tvunge meg sjøl til å ikkje korkje stressa å ver oppspelt, og da funka i grunn greit. Men da ska i grunn ver greit å bli ferdi med prøven.

No ventar berre dommen…………..