ALLMØTE HMS
    17. Mars kl. elleve hadde Uteanlegg felles lunsj med påfølgende HMS allmøte med hovedvekt på støy og førstehjelp.
Hendelsen fant sted på låven på Arnes place, eller hovedlageret om du vil.
(UPDATED 2011-03-18 10:20:05)

Norvald Webadmin
    Etter at baguetter var spist opp av sultne anleggsgartnere, kom bedriftshelsetjenesta på besøk med lerret og prosjektor og skulle gå gjennom resultata av en støymålingstest de hadde gjort ilag med en av Uteanlegg sine ansatte. Testen foregikk sånn at en målte desibel av forskjellige maskiner og utstyr vi ofte bruker i jobben vår. Deretter vart det utregna gjennomsnittet og hvor lenge en kan holde det gående med den enkelte maskin uten hørselsvern uten å få hørselsskader. Resulatet viste at det ikke var mangen minutt med f.eks. vinkelsliper en kunne holde på uten hørselsvern før en kunne få hørselsskade. Foruten støy, så vart det tatt opp annet verneutstyr og viktigheten av det, samt hygiene, bakterier og forebygging av sykdommer i forbindelse med hygiene innenfor arbeidet vår.
    Klokka to kom Nina Tomter og skulle holde grunnkurs i førstehjelp. Hun gjennomgikk HLR med oss og vi fikk prøve oss i praksis på dukker. Det vart også satt samen reelle skade-situasjoner som kan vere forbundet med jobben vår og i det store og hele. Vi måtte hjelpe skadde personer og finne ut hva vi ville gjort og etterpå gikk vi gjennom hva som var bra og hva som var dårlig. Det var absolutt på sin plass å få en god gjennomgang og oppfrisking i førstehjelp!
Takk til Nina!