NYANSETTELSER
    I løpet av februar har vi ansatt Ferdinand F. Knudsen som anleggsgartnerlærling og Hanne C. H. Ringen som regnskapsfører.
(UPDATED 2011-02-25 13:03:56)

Norvald Webadmin
    Ferdinand jobbet sine to første år som lærling i Kreativt Hagemiljø, men da de valgte å legge ned bedrifta fikk Ferdinand tilbud om å fulløre læretida i Uteanlegg AS. Planen er at han skal gå opp til fagprøve om et halvt års tid. Ferdinand er fra og bor i Drøbak. 
    Hanne jobbet for oss for fire år siden og kom tilbake til oss i februar i en 20 % stilling som regnskapsfører. Hun har derfor god oversikt over hva vi driver med, og full kontroll over regnskapet. Sine resterende 80 % jobber hun som regnskapsfører i Kreativ Elektro. Hanne bor i Oppegård.