Nytt prosjekt: Ullern Innovasjonspark

Vi har inngått avtale med Skanska AS om utføring av utomhusanlegget i forbindelse med Ullern Innovasjonspark. Jobben innebærer komplett opparbeidelse av de totale utomhusarealene i forbindelse med nybyggene. Derav er ca 2000 kvm skolegård for ny videregående skole, denne bygges i sin helhet på et støpt dekke i plan 2.

 

Oppstart er planlagt i mars/april med ferdigstillelse i juli.

(UPDATED 2015-01-19 19:54:47)

Martin Wynn