Oppstart på Bjørnheim Borettslag
Vi er nå igang med arbeidet hos Bjørnheim Borettslag på Høybråten i Oslo, der vi skal rehabilitere og oppgradere uteanlegget.
(UPDATED 2013-08-30 08:38:34)

Martin Wynn
Bjørnheim borettslag består av 260 leiligheter fordelt på blokker og rekkehus. De har nylig oppgradert alle fasadene på bygg, og nå står uteområdene for tur. Vi skal bl.a legge 1500-2000kvm betongheller, oppgradere 6-7000kvm grøntareal og montere levegger, gjerder og lekeplasser.
Vi planlegger å være 5 mann i arbeid der fra tidlig høst, med 3 maskiner.