Periode: 01. mai 2016 - 30. april 2017
                       

LØNNSMATRISE FOR UTEANLEGG AS

                       
ÅR GRUNNLØNN ANSIENNITET FAGKOMPETANSE SPESIELLE TILLEGG LEDELSE PENSJON
ansiennitet Minstelønn Bransje Hos oss     Stedstillegg Bonusavsavn Fremmedspråk Formann Anleggsleder Prosjektleder OTP AFP
            Gjelder ikke ansatte   (fratrekk)       %-sats (ja/nei)
        Kun ett av fagtilleggene kommer til anvendelse i hvert enkelt tilfelle (det høyeste) i privatmarkedet,  lastebilførere, kontor     Kun ett av tilleggene kommer til anvendelse    
                     
        eller verksted              
0              177,00                     -                       -                                    11,00                  7,00 -             10,00                10,00                20,00                30,00 4 %  NEI 
1              177,00                  5,50                  2,00                                      11,00                  7,00            
2              177,00                  8,00                  2,00  C/CE-førerkort                   3,50                                  11,00                  7,00            
3              177,00                10,00                  4,00  C/CE (forutsatt RELEVANS for stillingen)                   6,00                                  11,00                  7,00            
4              177,00                12,00                  4,00  ADK1-sertifikat                   8,00                                  11,00                  7,00            
5              177,00                14,00                  6,00  Yrkesbevis                   8,00                                  11,00                  7,00            
6              177,00                16,00                  6,00  Fagbrev                 12,00                                  11,00                  7,00            
7              177,00                17,00                  6,00  Mesterbrev                 14,00                                  11,00                  7,00            
8              177,00                18,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
9              177,00                19,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
10              177,00                20,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
11              177,00                20,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
12              177,00                21,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
13              177,00                21,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
14              177,00                22,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
15              177,00                22,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
16 el. mer              177,00                23,00                  6,00                                      11,00                  7,00            
                           
            Tidligere kjøretillegg ved prosjekter i Oslo utgår        (kr. 150,- per effektiv dag).          

                     
 2016-09-14, Erlend/Cato