Periode: 01.04.15-31.03.16
                       

LØNNSMATRISE FOR UTEANLEGG AS

                       
 ÅR
 Ansiennitet
 Minste lønn
 i h.h til tariff
Vårt tillegg
 till tariff
Bransjean-
 sienitet
 Fagkompetanse         Ansiennitet
 hos oss
 
 Formann
 Ansvar
 Anleggsleder
 
Prosj.leder
 Tillegg
 Uteanlegg Bonus
 Behersker ikke
 Norsk/Engelsk
                       
         NB kun ett av fagtill eggene              
         Kommer till anvendelse              
                       
 0 168,5
   C/CE-førerkort  3,5    10  20  30  7 -10
 1 168,5

 4  C/CE-førerkort (for utsatt  6    10  20   30  7 -10
 2 168,5

 6,5  relevans for stilingen)    2  10  20   30  7 -10 
 3 168,5

 8,5  ADK -sertifikat  6  2  10  20   30  7 -10
 4 168,5

 10,5  Yrkesbevis  8  4  10  20   30  7 -10
 5 168,5

 12,5  Fagbrev  11  4  10  20   30  7 -10
 6 168,5

 14,5  Mesterbrev  14  6  10  20   30  7 -10
 7 168,5

 15,5  Arborist/treeworker  14  6  10  20   30  7 -10
 8 168,5
 16,5  (med relevans for stilingen)    6  10  20   30  7 -10
 9 168,5

 17,5      6  10  20   30  7 -10
 10 168,5

 18,5      6  10  20   30  7 -10
 11 168,5

 18,5      6  10  20   30  7 -10
 12 168,5

 19,5      6  10  20   30  7 -10
 13 168,5

 19,5      6  10  20   30  7 -10
 14 168,5

 20,5      6  10  20   30  7 -10
 15 168,5

 20,5      6  10  20   30  7 -10
 16 eller mer 168,5

 21,5      6  10  20   30  7 -10
                       

Lønnsoppgjøret 2015: Vårt tillegg til tariff 3,30 er lagt over i Minstelønn,  Lønnstillegg på kr 5 er også lagt til i Minstelønn,  OTP økes til 3,5 %
 Erlend Høyem 06.08.15